بدهکاری...

امروز نه چایم دارچین داشت 

نه قهوه ام شکر

نه اینکه نخواهم

حوصله اش را نداشتم

امروز اصلا نبودم

خیلی وقت است که نیستم

امروز آفتاب بود،بهار بود...

راحت بگویمت

امروز تو باید می بودی

همه ی روزها به کنار

تو امروز را عجیب به من و به چشمهای منتظرم 

بدهکاری......

/ 0 نظر / 40 بازدید